יום כיף לעובדים

תאריך פרסום: 30/07/2018

הכונו לימי כיף מחלקתיים במהלך חודשים נובמבר דצמבר 2018, לפרטים יש לפנות לוועדת תרבות (שמעון ממן ואבלין בן חמו)