הטבות לעובדים

חברי הועד פועלים להשגת הטבות לעובדי העירייה.

להלן קישורים לאתרי הטבות מובילים: