אודות

ועד העובדים שמח לפתוח ערוץ נוסף לשירות העובדים. באתר ניתן למצוא מידע מגוון לטובת העובדים.