כל חברי הועד ב Kiryat Ata

סמדר ספרן
052-3532075
sma_d@walla.com
שמעון ממן
052-3744132
ata047@inter.net.il
דני עמר
052-3744129
dani@kiriat-ata.muni.il
אבלין בן חמו
054-9911080
evlinbh@gmail.com
איילת זלמי
052-7521868
ayeletalzamib@gmail.com