חבר
052-3744129
dani@kiriat-ata.muni.il
דני עמר
052-3744129
dani@kiriat-ata.muni.il