יושב/ת ראש הועד
052-3532075
sma_d@walla.com
סמדר ספרן
052-3532075
sma_d@walla.com